Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Functieonderzoek

Wat is functieonderzoek?
Onder functieonderzoek worden een aantal diagnostische testen verstaan die informatie geven over de toestand van delen van het hart. Hieronder vallen de inspanningstest, echocardiografie, slokdarmechocardiografie, de holter monitoring, 24 uurs bloeddrukmeting, nucleaire cardiologie en de pacemakercontroles.

Het inspanningsonderzoek

De inspanningstest
Bij een inspanningstest moet u zich op een fiets-(hometrainer) of loopband maximaal inspannen. De mate van inspanning wordt mechanisch opgevoerd. Tijdens de test bent u aangesloten op een electrocardiograaf waarmee iedere minuut een electrocardiogram(hartfilmpje) wordt gemaakt. De bloeddruk wordt voor, tijdens en na de test gemeten. Het is de bedoeling dat u zich zo lang mogelijk inspant om een optimale indruk over de prestatie van het hart te verkrijgen. Bij klachten wordt de test gestopt. Na de inspanningstest moet u nog 5 minuten rustig uitfietsen dan wel uitlopen.

Doel van het onderzoek
Met behulp van een inspanningstest kan de cardioloog een indruk krijgen over de aard van eventuele vernauwingen van de kransvaten. Ook kan uw uithoudingsvermogen worden getest of het effect van een behandeling worden onderzocht.

Uw medewerking aan het onderzoek.

  • U mag voor de test een licht onbijt of lunch gebruiken.
  • U kunt uw eigen medicijnen blijven gebruiken, tenzij uw cardioloog u andere instructies heeft gegeven.
  • Wij raden u aan schoenen en gemakkelijke kleding te dragen.
  • U kunt zich na de test opfrissen.

Na het onderzoek In het ziekenhuis opgenomen patiënten gaan weer terug naar de verpleegafdeling en krijgen daar later het testresultaat van de cardioloog te horen.

Poliklinsche patiënten vernemen later het resultaat van de test van hun cardioloog.

Echocardiografie

Doel van het onderzoek
Met behulp van hoogfrequente geluidsgolven, die onschadelijk zijn, wordt de beweging en de functie van de hartspier en hartkleppen zichtbaar gemaakt. Ook kan de afmeting van de verschillende hartholtes worden bepaald. Door het onderzoek uit te breiden met de Doppler-methode is het mogelijk de richting en stroming van het bloed in het hart en over de hartkleppen te beoordelen. Op eenvoudige wijze wordt zo veel informatie over de functie van het hart verkregen.

Uw medewerking aan het onderzoek.
Er zijn voor dit onderzoek geen speciale voorbereidingen nodig. Tijdens het onderzoek ligt u met het bovenlichaam ontbloot in linker zijligging op een onderzoeksbank. Er wordt een gel op de borst aangebracht en een soort microfoon (transducer) tegen de borst gehouden. Door deze transducer op verschillende plaatsen op de borst te houden, worden verschillende opnames van de delen van het hart op een beeldscherm zichtbaar gemaakt. Het beeld wordt opgenomen om na het onderzoek nader te worden beoordeeld.

Het onderzoek duurt tussen de 15 en 30 minuten.

Slokdarmechocardiografie

Doel van het onderzoek
Door slokdarmechocardiografie wordt eveneens de beweging en functie van de hartspier en de hartkleppen zichtbaar gemaakt met behulp van een kleine transducer die via de slokdarm tot bij het hart wordt ingebracht.
Dit onderzoek geeft vaak aanvullende informatie vergeleken met de gewone echocardiografie aangezien de transducer in de slokdarm veel dichter bij het hart kan komen.

Uw medewerking aan het onderzoek

  • U moet op de dag van het onderzoek NUCHTER komen. Nuchter wil zeggen: 12 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken of roken.
  • U kunt uw eigen medicijnen normaal doorgebruiken.

Voor het het onderzoek wordt de keel plaatselijk verdoofd met behulp van een spray.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u nog 1½ uur niets eten en drinken in verband met de verdoving.

Andere sites over echocardiografie voor artsen en niet-artsen:

www.echocardiografie.nl.
www.harten.net.
www2.umdnj.edu/~shindler/imgndx.html


Holtermonitoring

Doel van het onderzoek
Door Holterregistratie wordt gedurende 24 uur het electrocardiogram(hartfilmpje) continu opgenomen. Hiermee kan eventueel de oorzaak van uw klachten, zoals hartkloppingen, hartbonzen, hartjagen, duizeligheid of wegrakingen worden aangetoond of de doelmatigheid van eventuele behandeling met medicijnen beoordeeld.

Uw medewerking aan het onderzoek
Op de polikliniek cardiologie worden bij u op de borst een aantal electroden(plakkers) aangebracht, die door snoertjes met een recorder worden verbonden.
De recorder wordt in een draagtasje aan een riem om uw middel bevestigd. Het gewicht van de recorder bedraagt ongeveer 400 gram, de omvang is 11x8x4 cm.
Het aanbrengen van de apparatuur duurt ongeveer 15 tot 20 minuten, het afkoppelen niet langer dan 5 minuten.
Voor dames is het praktisch een rok met blouse of een wijdvallende jurk te dragen.
Tijdens het onderzoek kunt u niet douchen of baden.

Na het onderzoek
De uitslag van het onderzoek is na ongeveer 2 weken bekend. Indien u geen controle-afspraak heeft met uw cardioloog, krijgt u een telefonische afspraak mee voor de uitslag.


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911