Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Kliniek Cardiologie

  De klinische afdeling is in 2004 geheel vernieuwd en gemoderniseerd. De afdeling bestaat uit twee verpleegafdelingen en de hartbewakingseenheid. De verpleegafdelingen zijn gelegen op de derde verdieping op afdelingen A3 en B3, in totaal 57 bedden. Op beide afdelingen bestaat de mogelijkheid tot hartritme-observatie op afstand (telemetrie). Onder verantwoordelijkheid van een van de cardiologen zijn ook arts-assistenten werkzaam die in opleiding zijn tot internist of sportarts. Bij opname op de afdeling wordt u behandeld door een arts-assistent en een van de cardiologen.

De hartbewakingseenheid of Coronary Care Unit is eveneens gelegen op de derde verdieping. Hier zijn maximaal 12 bedden waarvan vier zogenaamde eerste harthulpbedden beschikbaar. Men beschikt over alle moderne bewakings- en behandelingstechnieken. Tevens bestaat de mogelijkheid tot kunstmatige beademing.

 
Klik op de foto's voor een vergroting
ccu 302 kb ccu 302 kb ccu 302 kb


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911