Sint Lucas Andreas ziekenhuis
foto mei2004 11,3 Kb
Tel. 020-5108911

Welkom op de
Site van de afdeling
CARDIOLOGIE
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
secretariaat tel: 020-5108135;
fax: 020-6830165
voor intercollegiaal overleg: 020-5108903; dienstsein 31-477


  De afdeling cardiologie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is in 2004 volledig vernieuwd en gemoderniseerd. De hartbewaking heeft de beschikking over 12 bedden voor acute cardiale zorg en eerste harthulp. De verpleegafdelingen hebben in totaal een capaciteit van 57 bedden.
Op dit moment zijn bijna alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden voorhanden. In het ziekenhuis zijn geen faciliteiten voor PTCA(Dotterbehandeling) en hartchirurgie. Hiervoor zijn zeer goede afspraken gemaakt met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het VU Medisch Centrum. Voor nader electrofysiologisch onderzoek en behandeling wordt verwezen naar het AMC. Het Sint Lucas Andreas ziekenhuis heeft een aanvraag gedaan voor het zelfstandig implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD's). In het kader hiervan wordt er ook nauw samengewerkt met het AMC.
De afdeling heeft een B-opleidingsbevoegdheid. Ook wordt er meegewerkt aan de opleiding van arts-assistenten tot internist en verzorgt de afdeling het cardiologische deel van de opleiding tot sportarts. Tevens vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats, onder andere naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en andere behandelmogelijkheden op het gebied van hartfalen, angina pectoris en ritmestoornissen..