Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Nucleaire cardiologie

  Op de afdeling nucleaire cardiologie worden onderzoeken verricht waarbij met behulp van radio-actieve stoffen afbeeldingen van het hart worden gemaakt.

De inspannings scintigrafie.
Tijdens deze test die uit twee delen bestaat worden opnames van het hart gemaakt om een indruk te krijgen over de bloedvoorziening van de hartspier. De eerste dag kijgt u na een inspanningstest een dosis radioactieve stof ingespoten waarna met behulp van een zg. gammacamera opnames van het hart woren gemaakt. De volgende dag worden dezelfde opnames herhaald. Door vergelijking van deze verkregen gegevens kan een uitspraak gedaan worden over de doorbloeding van de hartspier. Wanneer u niet voldoende in staat bent tot fietsen, wordt de inspanning nagebootst met medicijnen om het hart te belasten.

 

Andere sites over cardionucleair onderzoek voor artsen en niet-artsen:

Myocardperfusie-scintigrafie (Hartspierscintigrafie)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde

PatiŽnten informatie voor een Nucleair onderzoek


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911