Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Revalidatie

  Op de afdeling is het mogelijk een hartrevalidatieprogramma te volgen. Met name na het doormaken van een hartinfarct is het volgen van dit programma zinvol. Het is gericht op een sneller herstel, het oppakken van de oude bezigheden en werkzaamheden en begeleiding hierin. Hiervoor is een programma samengesteld dat bestaat uit een gedeelte conditieopbouw in samenwerking met de afdeling fysiotherapie. Er zijn groepsgesprekken onder leiding van de afdelingspsycholoog of zonodig individuele begeleiding. De afdeling maatschappelijk werk neemt ook deel aan het programma.  

Andere sites over hartrevalidatie voor artsen en niet-artsen:

www.hartstichting.nl
KNGF-richtlijn hartrevalidatie


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911