Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Wetenschappelijk Onderzoek

  Zowel in de kliniek als op de polikliniek wordt meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek betreft meestal zg. multi-centre trials die worden uitgevoerd onder auspiciën van de WCN (Werkgroep Cardiologische Centra Nederland). Bij het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen en een van de cardiologen betrokken. Alle onderzoeken worden getoetst door de Medisch Ethische Commissie van het Ziekenhuis en vinden plaats volgens de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO).


Aandachtsgebieden


Naast het uitoefenen van de algemene cardiologische praktijk en het participeren in wetenschappelijk onderzoek heeft iedere cardioloog een speciaal aandachtsgebied.

Dr. R.G.E.J. Groutars: nucleaire cardiografie en echocardiografie.
E.M. de Melker: hartrevalidatie.
Dr. F. Nijland: echocardiografie.
Dr. J.M. Schroeder-Tanka: nucleaire cardiografie, pacemakertechnologie en hartfalen.
T.B. Tan: klinische cardiologie.
J.Visser: congenitale cardiologie en organisatie.
Dr. W.G. de Voogt: pacemakertechnologie en hartfalen.
Dr. A.R.Willems: echocardiografie, pacemakertechnologie, ritmestoornissen en hartfalen.
 


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911